1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

|
หมวด:
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566

   

   

 


แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564-2565

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6
 ครั้งที่ 7  ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9