1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

                     

Open menu

               

| |
เขียนโดย ธนภัทร ประดับวงศ์
หมวด:

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 - 2562

 
       

ติดต่อเรา 

ข้อมูลการติดต่อ 1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทร.038-611-231

rayong1.ict@gmail.com

Facebook: สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1

 หมายเลขภายใน

 ต่อ      25        : หน้าห้อง ผอ.สพป.
 ต่อ      11         : กลุ่มอำนวยการ
 ต่อ      24        : กลุ่มนโยบายและแผน
 ต่อ      13        : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
 ต่อ      18        : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)

 ต่อ      20       : กลุ่มบริหารงานบุคคล
 ต่อ      16        : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ต่อ      17        : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 ต่อ      14        : หน่วยตรวจสอบภายใน
 ต่อ      23       : กฏหมายและคดี

 

 Copyright © 2020 Rayong Education Service Area Office 1