1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

| |
เขียนโดย ศศิวิมล รัตนพันธุ์
หมวด:
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1 มอบหมายให้ นายวัฒนชัย ถิระศิลาเวทย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ให้กับโรงเรียนในสังกัดรุ่นที่ 1-9

มีผู้เข้าอบรมจำนวน 120 คน โดยมีวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น และทีมงานคณะวิทยากรทั้งหมด 13 ท่าน ณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด จังหวัดระยอง