1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

| |

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1