1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

| |
เขียนโดย ศศิวิมล รัตนพันธุ์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

 

| |
เขียนโดย ศศิวิมล รัตนพันธุ์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ซึ่งใช้สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
 
| |
เขียนโดย ศศิวิมล รัตนพันธุ์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

| |
เขียนโดย ศศิวิมล รัตนพันธุ์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ระหว่างวันที่ 8 – 16 พฤศจิกายน 2565

| |
เขียนโดย ศศิวิมล รัตนพันธุ์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานรักษาความปลอดภัย

ระหว่างวันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ