1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

| |
เขียนโดย ธัญญ์สร ขอบชิต

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

      ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาสัยมหาสารคาม ตั้งแต่รุ่นที่ 1 (วศ.ม) จนถึงปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลศิษย์เก่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศิษย์เก่ากับคณะศึกษาศาสตร์ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่าน ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรอกข้อมูลส่วนบุคคลใน Google Form https://argo.page.link YsQgk หรือแสกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมา พร้อมนี้