1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

| |
เขียนโดย ศิริกาญจน์ ชุติมามารค
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

VTR การจัดการเรียนรู้ Active learning วิชาประวัติศาสตร์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

 

 

พระเจ้าตากสิน โรงเรียนบ้านคลองทราย

 

 

BMP Studying History

 

 

วิชาประวัติศาสตร์2

 

 

วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรอยุธยา

ผ่านสื่อการเรียนรู้ Ayothaya Metaverse 

 

โรงเรียนบ้านปลวกแดงเรื่องการค้าสุโขทัย

 

วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องอาณาจักรอยุธยา

ผ่านสื่อการเรียนรู้ Ayothaya Metaverse

 

 

 

| |
เขียนโดย ศิริกาญจน์ ชุติมามารค
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน


VTR -- แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ dried squid