1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

| |
เขียนโดย ศศิวิมล รัตนพันธุ์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ซึ่งใช้สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1