กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ระยอง เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ย้ายเข้า/ ย้ายออก/ สอบได้ สอบตก สิ้นปีการศึกษา/ สอบตกซ้ำชั้น/ สอบได้ เรียนจบ/ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

 

 

 

 

 

 

     

    

 


 

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผนแจ้งโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูล 10 มิ.ย.60

 

ข้อมูล น.ร.ย้อนหลัง

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง