113032.(ศธ.04125.229/179)เข้าร่วมงาน “กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 22 ส.ค.-14:04 น.
113027.(ศธ.04125.309/199) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 22 ส.ค.-13:36 น.
113018.(ศธ ๐๔๑๒๕.๒๒๔/๒๓๔ )ขอเชิญประชุม 22 ส.ค.-13:10 น.
113015.(ศธ ๐๔๑๒๕.๒๒๔/๒๑๕ ) ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 22 ส.ค.-13:00 น.
113013.(ศธ.04125.211/194)การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 22 ส.ค.-12:12 น.
112964.(ศธ.04125.308/223)ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 21 ส.ค.-16:13 น.
112955.(ศธ 04125.203/143)การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 21 ส.ค.-15:36 น.
112952.(ศธ.04125.211/193)ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ 21 ส.ค.-15:28 น.
112951.(ศธ.04125.229/178)การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 21 ส.ค.-15:21 น.
112943.(ศธ 04125.203/142 )แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 21 ส.ค.-14:50 น.
แสดงทั้งหมด