วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.196.47.145
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 แบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราว มารุต ถาวรตระการ
2 พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ และ แบบ บค.
3 แบบฟอร์มข้าราชการครูขอช่วยปฏิบัติราชการ
4 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
5 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6 แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
7 แบบฟอร์ม สั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขาดแคลนครู
8 แบบฟอร์ม สั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรง
9 แบบฟอร์ม สั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
10 แบบฟอร์ม สั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
11 แบบฟอร์ม สั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน
12 ขอออกหนังสือรับรอง เงินเดือน การเป็นข้าราชการ
13 คำขอมีบัตรประจำตัว (บ.จ.1)
14 แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ
 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)