วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.217.80

  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ประชาสัมพันธ์โครงการการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3  โดยเริ่มดำเนินการอบรมตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2560- เดือนมกราคม 2561 สามารถตรวจสอบตารางการอบรมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kusol.org/satitchula หรือคุณนันท์นภัส หวังศรีโรจน์ 084-4384947

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)