วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.198.149.239

 แบบฟอร์มการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 

- ครู SP2                                                     

         ดาวน์โหลด

 

- ครูวิกฤติ                                                     

         ดาวน์โหลด

 

- คำสั่งลูกจ้างลาออก                                      

         ดาวน์โหลด

 

- ธุรการโรงเรียน                                          

       ดาวน์โหลด

 

- นักการภารโรง                                

       ดาวน์โหลด

 

- พนักงานราชการ

       ดาวน์โหลด

 

- พี่เลี้ยงเด็กพิการ

       ดาวน์โหลด

 

- คำสั่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ธุรการลาออก

       ดาวน์โหลด

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)