วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.227.48.147

 

                                            รายละเอียดเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

   ---------ปี 2560 --------

1. เดือนมกราคม 2560

2. เดือนกุมภาพันธ์ 2560

3. เดือนมีนาคม 2560

4. เดือนเมษายน 2560

5. เดือนพฤษภาคม 2560

6. เดือนมิถุนายน 2560

7. เดือนกรกฏาคม 2560

8. เดือนสิงหาคม 2560

9. เดือนกันยายน 2560

10. เดือนตุลาคม 2560

11. เดือนพฤศจิกายน 2560

12. เดือนธันวาคม 2560

  --------- ปี 2559 --------

1. เดือนมกราคม 2559

2. เดือนกุมภาพันธ์ 2559

3. เดือนมีนาคม 2559

4. เดือนเมษายน 2559

5. เดือนพฤษภาคม 2559

6. เดือนมิถุนายน 2559

7. เดือนกรกฏาคม 2559

8. เดือนสิงหาคม 2559

9. เดือนกันยายน 2559

10. เดือนตุลาคม 2559

11. เดือนพฤศจิกายน 2559

12. เดือนธันวาคม 2559

  

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)