วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.196.47.145

หลักเกณฑ์ใหม่ ขอมี / เลื่อนวิทยฐานะ

 

1. ว.7 ปี 2558 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2558  

        - หลักเกณฑ์

        - ตัวอย่าง

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือหลักเกณฑ์วิทยฐานะ

 

1.  ว.17 ปี 2552  คลิกดาวน์โหลด

2.  ว.5 ปี 2554(เชิงประจักษ์) คลิกดาวน์โหลด

3.  การประเมินวิทยฐานะ สายบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) คลิกดาวน์โหลด

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)